Banker og kredittforetak

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

09559: Finansforetak. Beholdning av aksjer og obligasjoner mv., etter utstedersektor (mill. kr) 2009M05 - 2022M11

Eirin Ingvaldsen Brynestad, Statistisk sentralbyrå
+47 97649475
Olav Stensrud, Statistisk sentralbyrå
+47 48 86 86 80
Victoria Pålsson, Statistisk sentralbyrå
+47 46 95 68 99
06.01.2023 08:00
Beholdning av aksjer, andeler og egenkapitalbevis:
mill. kr
Beholdning av obligasjoner og sertifikater:
mill. kr
Beholdning av aksjer, andeler og egenkapitalbevis:
Slutten av måneden
Beholdning av obligasjoner og sertifikater:
Slutten av måneden
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2009M05 , 2009M06 , 2009M07 ,

Valgt 1 av totalt 163

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 8

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000