Banker og kredittforetak

09559: Finansforetak. Beholdning av aksjer og obligasjoner mv., etter utstedersektor (mill. kr) 2009M05 - 2020M06
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

finansforetak Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk

utstedersektor

Totalt 8 Valgte

Søk

måned Velg minst en verdi

Totalt 134 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
07.08.2020
Kontakt
Eirin Ingvaldsen Brynestad, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 550
eby@ssb.no

Olav Stensrud, Statistisk sentralbyrå
+47 48 86 86 80
ens@ssb.no

Måleenhet
Beholdning av aksjer, andeler og egenkapitalbevis:
mill. kr
Beholdning av obligasjoner og sertifikater:
mill. kr
Referansetid
Beholdning av aksjer, andeler og egenkapitalbevis:
Slutten av måneden
Beholdning av obligasjoner og sertifikater:
Slutten av måneden
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken