Spesialisthelsetjenesten

09556: Ambulansetjenesten. Antall ambulanser, beredskapstimer, oppdrag og kjørte kilometer, etter helseforetak 2011 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 38 Valgte

Søk

aktivitet Velg minst en verdi

Totalt 20 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 8 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
23.06.2019
Kontakt
Emshaw Degife Gurmu, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 327
edg@ssb.no

Geir Hjemås, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 390
ghj@ssb.no

Måleenhet
Ambulansetjenester:
ambulansetjenester
Ambulansetjenester per 1 000 innbyggere:
per 1000 innbyggere
Referansetid
Ambulansetjenester:
31.12.
Ambulansetjenester per 1 000 innbyggere:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Oslo Universitetssykehus HF og St Olavs Hospital HF: Tall for 2011 ble korrigert 18.12.2012. Universitetssykehuset i Nord-Norge HF: 'Beredskapstimer per uke' for 2012 og 'Timer på oppdrag' for 2011, 2012 og 2014 ble korrigert 20.11.2015. Helse Finnmark HF: 'Ambulansebiler i drift' for 2012 ble rettet 20. 11.2015.
Tidligere publiserte tall for ambulanseoppdrag 2015 og 2016 var basert på registerdata fra Helsedirektoratet, Norsk pasientregister (NPR). Ny datakilde er rapportering fra helseforetakene til SSB. Nye tall ble publisert 1. november 2017.
Antall ambulansebåter for årene 2011-2016 er korrigert 1. november 2017.

Brukerveiledning for statistikkbanken