Spesialisthelsetjenesten

Til toppen

09556: Ambulansetjenesten. Antall ambulanser, beredskapstimer, oppdrag og kjørte kilometer, etter helseforetak 2011 - 2019

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2011 , 2012 , 2013 ,

Valgt 1 av totalt 9

aktivitet

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Ambulansebiler i drift , ¬ Ambulansebiler driftet av helseforetaket , ¬ Ambulansebiler driftet av private aktører eller ideelle organisasjoner ,

Valgt 0 av totalt 20

region

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. HELSEREGION SØR-ØST TOTALT , HELSEREGION ØST TOTALT , Oslo Universitetssykehus HF (2009-) ,

Valgt 0 av totalt 38

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Oslo Universitetssykehus HF og St Olavs Hospital HF: Tall for 2011 ble korrigert 18.12.2012. Universitetssykehuset i Nord-Norge HF: 'Beredskapstimer per uke' for 2012 og 'Timer på oppdrag' for 2011, 2012 og 2014 ble korrigert 20.11.2015. Helse Finnmark HF: 'Ambulansebiler i drift' for 2012 ble rettet 20. 11.2015.
Tidligere publiserte tall for ambulanseoppdrag 2015 og 2016 var basert på registerdata fra Helsedirektoratet, Norsk pasientregister (NPR). Ny datakilde er rapportering fra helseforetakene til SSB. Nye tall ble publisert 1. november 2017.
Antall ambulansebåter for årene 2011-2016 er korrigert 1. november 2017.

Brukerveiledning for statistikkbanken