Produsentprisindekser for tjenester

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

09529: Regnskap og revisjonstjenester, prisindeks (2010=100) 2006K1 - 2022K3

Håvard Georg Jensen, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 26 86
Tjenestepris, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5200
Elisabeth Mælum, Statistisk sentralbyrå
+47 97 01 28 49
Morten Madshus, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 26 94
24.11.2022 08:00
Prisindeks:
indeks
Endring fra samme kvartal året før (prosent):
prosent
Prisindeks:
Slutten av kvartalet
Endring fra samme kvartal året før (prosent):
Slutten av kvartalet
Prisindeks:
2010
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2006K1 , 2006K2 , 2006K3 ,

Valgt 1 av totalt 67

Må velges

Valgt 0 av totalt 3

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

kvartal

2020K2

Prisindeks total og prisindeks for regnskap og bokføringstjenester for 2. kvartal 2020 er rettet 29. august 2020.