Produsentprisindekser for tjenester

09528: Rengjøringsvirksomhet, prisindeks (2010=100) 2004K4 - 2020K1
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

kvartal Velg minst en verdi

Totalt 62 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
27.05.2020
Kontakt
Anna Korlyuk, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 356
kor@ssb.no

Espen Hauan, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 346
pen@ssb.no

Måleenhet
Prisindeks:
indeks
Endring frå same kvartal året før (prosent):
prosent
Referansetid
Prisindeks:
Slutten av kvartalet
Endring frå same kvartal året før (prosent):
Slutten av kvartalet
Pristype
Prisindeks:
Løpende priser
Endring frå same kvartal året før (prosent):
Løpende priser
Basisperiode
Prisindeks:
2010
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Rengjøringstjenester: På grunn av en metodegjennomgang publiseres det i 3.kvartal 2019 reviderte indekser fra 1.kvartal 2017 til 4.kvartal 2017.

Brukerveiledning for statistikkbanken