Produsentprisindekser for tjenester

Til toppen
09528: Rengjøringsvirksomhet, prisindeks (2010=100) 2004K4 - 2020K2
Sist endret
27.08.2020
Kontakt
Anna Korlyuk, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 356
kor@ssb.no

Espen Hauan, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 346
pen@ssb.no

Måleenhet
Prisindeks:
indeks
Endring frå same kvartal året før (prosent):
prosent
Referansetid
Prisindeks:
Slutten av kvartalet
Endring frå same kvartal året før (prosent):
Slutten av kvartalet
Pristype
Prisindeks:
Løpende priser
Endring frå same kvartal året før (prosent):
Løpende priser
Basisperiode
Prisindeks:
2010
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
kvartal
Må velges *
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

kvartal
Må velges *

Totalt 63 Valgte 1

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Rengjøringstjenester: På grunn av en metodegjennomgang publiseres det i 3.kvartal 2019 reviderte indekser fra 1.kvartal 2017 til 4.kvartal 2017.

Brukerveiledning for statistikkbanken