Produsentprisindekser for tjenester

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

09528: Rengjøringsvirksomhet, prisindeks (2010=100) 2004K4 - 2023K4

Mats Halvorsen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 433
Produsentprisindekser For Tjenester, Statistisk sentralbyrå
+47 21 09 40 00
Håvard Georg Jensen, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 26 86
Trym Langballe, Statistisk sentralbyrå
+47 97 79 57 13
23.02.2024 08:00
Prisindeks:
indeks
Endring frå same kvartal året før (prosent):
prosent
Prisindeks:
Slutten av kvartalet
Endring frå same kvartal året før (prosent):
Slutten av kvartalet
Prisindeks:
Løpende priser
Endring frå same kvartal året før (prosent):
Løpende priser
Prisindeks:
2010
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2004K4 , 2005K1 , 2005K2 ,

Valgt 1 av totalt 77

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Rengjøringstjenester: På grunn av en metodegjennomgang publiseres det i 3.kvartal 2019 reviderte indekser fra 1.kvartal 2017 til 4.kvartal 2017.