Produsentprisindekser for tjenester

Til toppen

09528: Rengjøringsvirksomhet, prisindeks (2010=100) 2004K4 - 2021K3

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2004K4 , 2005K1 , 2005K2 ,

Valgt 1 av totalt 68

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Rengjøringstjenester: På grunn av en metodegjennomgang publiseres det i 3.kvartal 2019 reviderte indekser fra 1.kvartal 2017 til 4.kvartal 2017.