Produsentprisindekser for tjenester

Til toppen

09526: Juridisk tjenesteyting, prisindeks (2010=100) 2005K1 - 2021K3

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2005K1 , 2005K2 , 2005K3 ,

Valgt 1 av totalt 67

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Prisindeks for juridisk tjenesteyting for 2.kvartal 2020 er rettet 26.11.2020.