Produsentprisindekser for tjenester

Til toppen

09525: Byggeteknisk konsulentvirksomhet , prisindeks (2010=100) 2006K1 - 2021K3

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2006K1 , 2006K2 , 2006K3 ,

Valgt 1 av totalt 63

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000