Produsentprisindekser for tjenester

09517: Tjenesteprisindekser (2010=100) 1998K1 - 2020K1
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

næring Velg minst en verdi

Totalt 18 Valgte

Søk

kvartal Velg minst en verdi

Totalt 89 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
27.05.2020
Kontakt
Anna Korlyuk, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 356
kor@ssb.no

Espen Hauan, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 346
pen@ssb.no

Måleenhet
Prisindeks:
indeks
Endring fra samme periode året før (prosent):
prosent
Referansetid
Prisindeks:
Slutten av kvartalet
Endring fra samme periode året før (prosent):
Slutten av kvartalet
Basisperiode
Prisindeks:
2010
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

næring
52.24 Lasting og lossing
Prisindeksen for næring 52.24 Lasting og lossing er midlertid stoppet. Siste tilgjengelig tall er for 4.kvartal 2017.
77.11 Bilutleie
Bilutleie: Serien startet på nytt i 4. kvartal 2018 etter å ha vært stoppet siden 2014.
81.2 Rengjøringsvirksomhet
Rengjøringstjenester: På grunn av en metodegjennomgang publiseres det i 3. kvartal 2019 reviderte indekser fra 1. kvartal 2017 til 4. kvartal 2017.

Brukerveiledning for statistikkbanken