Produsentprisindekser for tjenester

Til toppen

09517: Tjenesteprisindekser (2010=100) 1998K1 - 2021K1

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

kvartal

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1998K1 , 1998K2 , 1998K3 ,

Valgt 1 av totalt 93

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 49.41 Godstransport på vei , 50.1-50.2 Sjøtransport , 51.1 Lufttransport med passasjerer ,

Valgt 0 av totalt 18

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Prisindeks for telekommunikasjonstjenester for 1. kvartal 2020 er rettet 27.08.2020.

næring

52.24 Lasting og lossing

Prisindeksen for næring 52.24 Lasting og lossing er midlertid stoppet. Siste tilgjengelig tall er for 4.kvartal 2017.

69.1 Juridisk tjenesteyting

Prisindeks for juridisk tjenesteyting for 2.kvartal 2020 er rettet 26.11.2020.

77.11 Bilutleie

Bilutleie: Serien startet på nytt i 4. kvartal 2018 etter å ha vært stoppet siden 2014.

81.2 Rengjøringsvirksomhet

Rengjøringstjenester: På grunn av en metodegjennomgang publiseres det i 3. kvartal 2019 reviderte indekser fra 1. kvartal 2017 til 4. kvartal 2017.

Brukerveiledning for statistikkbanken