Folke- og boligtellingen, hovedtall (opphørt)

Til toppen

09501: Folkemengde ved folketellingene (K) (avslutta serie) 1769 - 2011

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1769 , 1801 , 1815 ,

Valgt 1 av totalt 22

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 0101 Halden (-2019) , 0104 Moss (-2019) , 0105 Sarpsborg (1992-2019) ,

Valgt 0 av totalt 432

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

region

2111_2112 Longyearbyen og Ny-Ålesund

2111_2112 Longyearbyen og Ny-Ålesund inngår som kommune selv det ikke er kommune i lovens forstand.

år

1845

Fylkes- og kommunetallene for 1845 og 1855 kan ikke summeres opp til landstallene.

1855

Fylkes- og kommunetallene for 1845 og 1855 kan ikke summeres opp til landstallene.