Kommunestyre- og fylkestingsvalget, kandidater og representanter

09494: Ordførere og representanter, etter kjønn og parti/valgliste ved kommunestyrevalget 1995 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

politisk parti

Totalt 13 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 2 Valgte

Søk

fireårlig Velg minst en verdi

Totalt 7 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
16.01.2020
Kontakt
Tove Bergseteren, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 336
tov@ssb.no

Måleenhet
Ordførere:
personer
Kommunestyrerepresentanter:
personer
Referansetid
Ordførere:
Valgdagen
Kommunestyrerepresentanter:
Valgdagen
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken