Spesialisthelsetjenesten

Til toppen

09478: Luftambulanse, etter type oppdrag og helseregion 2007 - 2019

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *
oppdragstype

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2007 , 2008 , 2009 ,

Valgt 1 av totalt 13

region

Må velges *

Valgt 0 av totalt 4

oppdragstype


Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

oppdragstype
Primæroppdrag¹
Oppdrag der pasienten befinner seg utenfor sykehus.
Sekundæroppdrag²
Oppdrag der pasienten transporteres fra et sykehus til et annet sykehus på høyere nivå pga. akutt sykdom eller skade som trenger høyspesialisert behandling.
år
2015
Tall for sekundæroppdrag 2015 ble korrigert den 3.11.2017. Korrigeringen gjelder Helseregion Nord og landet totalt.

Brukerveiledning for statistikkbanken