Spesialisthelsetjenesten

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

09478: Luftambulanse, etter type oppdrag og helseregion 2007 - 2022

Emshaw Degife Gurmu, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 327
Geir Hjemås, Statistisk sentralbyrå
+47 93 08 27 75
22.06.2023 08:00
Luftambulansetjenester:
antall
Luftambulansetjenester per 1000 innbyggere:
per 1000
Luftambulansetjenester:
31.12.
Luftambulansetjenester per 1000 innbyggere:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2007 , 2008 , 2009 ,

Valgt 1 av totalt 16

Må velges

Valgt 0 av totalt 4

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tall for «Luftambulansetjenester per 1000 innbyggere» 2019 ble oppdatert 20. 08. 2021.

oppdragstype

Primæroppdrag¹

Oppdrag der pasienten befinner seg utenfor sykehus.

Sekundæroppdrag²

Oppdrag der pasienten transporteres fra et sykehus til et annet sykehus på høyere nivå pga. akutt sykdom eller skade som trenger høyspesialisert behandling.