Spesialisthelsetjenesten

09478: Luftambulanse, etter type oppdrag og helseregion 2007 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk

oppdragstype

Totalt 4 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 12 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
24.06.2019
Kontakt
Emshaw Degife Gurmu, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 327
edg@ssb.no

Geir Hjemås, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 390
ghj@ssb.no

Måleenhet
Luftambulansetjenester:
luftambulansetjenester
Luftambulansetjenester per 1 000 innbyggere:
per 1 000 innbyggere
Referansetid
Luftambulansetjenester:
31.12.
Luftambulansetjenester per 1 000 innbyggere:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

oppdragstype
Primæroppdrag¹
Oppdrag der pasienten befinner seg utenfor sykehus.
Sekundæroppdrag²
Oppdrag der pasienten transporteres fra et sykehus til et annet sykehus på høyere nivå pga. akutt sykdom eller skade som trenger høyspesialisert behandling.
år
2015
Tall for sekundæroppdrag 2015 ble korrigert den 3.11.2017. Korrigeringen gjelder Helseregion Nord og landet totalt.

Brukerveiledning for statistikkbanken