Utenriksregnskap

Til toppen

09401: Drifts- og kapitalregnskap. Årstall. Løpende priser (mill. kr) 1981 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1981 , 1982 , 1983 ,

Valgt 1 av totalt 40

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Eksport i alt , ¬ Eksport av varer (FOB) , ¬¬ Råolje og naturgass, eksport ,

Valgt 0 av totalt 92

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Obs:

Alle regnskapsposter bør velges for å bevare den interne sammenhengen i tabellen.