09401: Drifts- og kapitalregnskap. Årstall. Løpende priser (mill. kr) 1981 - 2017
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

regnskapspost Velg minst en verdi

Totalt 92 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 37 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
05.12.2018
Kontakt
Håvard Sjølie, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4237
hsj@ssb.no

Tore Halvorsen, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4848
toh@ssb.no

Måleenhet
Drifts- og kapitalregnskap:
mill. kr
Referansetid
Drifts- og kapitalregnskap:
31.12.
Pristype
Drifts- og kapitalregnskap:
Løpende priser
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Hele forspalten bør lastes ned for å bevare den interne sammenhengen i tabellen.
regnskapspost
¬ Løpende offentlige overføringer, utgift
Tall ble rettet 4.3.2015 kl 1130.
¬ Andre løpende overføringer, utgift
Tall ble rettet 4.3.2015 kl 1130.

Brukerveiledning for statistikkbanken