Til toppen
09401: Drifts- og kapitalregnskap. Årstall. Løpende priser (mill. kr) 1981 - 2019
Sist endret
03.06.2020
Kontakt
Håvard Sjølie, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 605
hsj@ssb.no

Tore Halvorsen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 623
toh@ssb.no

Måleenhet
Drifts- og kapitalregnskap:
mill. kr
Referansetid
Drifts- og kapitalregnskap:
31.12.
Pristype
Drifts- og kapitalregnskap:
Løpende priser
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
regnskapspost
Må velges *
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 39 Valgte 1

regnskapspost
Må velges *

Totalt 92 Valgte 0

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Alle regnskapsposter bør velges for å bevare den interne sammenhengen i tabellen.

Brukerveiledning for statistikkbanken