Kommunestyre- og fylkestingsvalget, velgerundersøkelsen

Til toppen

09394: Kommunestyre- og fylkestingsvalget. Valgdeltakelse i utvalget av norske statsborgere med innvandrerbakgrunn og utenlandske statsborgere med stemmerett, etter gruppe, landbakgrunn/statsborgerskap og botid (avslutta serie) 2011

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 3

fireårlig

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

gruppe av stemmeberettigede

Må velges *

Valgt 0 av totalt 2


Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel

botid


Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

landbakgrunn / statsborgerskap
Serbia og Montenegro
Endret navn 14. februar 2003 fra Jugoslavia til Serbia og Montenegro

Brukerveiledning for statistikkbanken