Kommunestyre- og fylkestingsvalget, velgerundersøkelsen blant innvandrere

09394: Kommunestyre- og fylkestingsvalget. Valgdeltakelse i utvalget av norske statsborgere med innvandrerbakgrunn og utenlandske statsborgere med stemmerett, etter gruppe, landbakgrunn/statsborgerskap og botid 2011
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

gruppe av stemmeberettigede Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

landbakgrunn/statsborgerskap

Totalt 7 Valgte

Søk

botid

Totalt 6 Valgte

Søk

fireårlig Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
21.05.2012
Kontakt
Tove Bergseteren, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 336
tov@ssb.no

Måleenhet
Valgdeltakelse (prosent):
prosent
Personer med stemmerett i utvalget:
personer
Stemmeberettigede personer:
personer
Referansetid
Valgdeltakelse (prosent):
Valgdagen
Personer med stemmerett i utvalget:
Valgdagen
Stemmeberettigede personer:
Valgdagen
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

landbakgrunn/statsborgerskap
Serbia og Montenegro
Endret navn 14. februar 2003 fra Jugoslavia til Serbia og Montenegro

Brukerveiledning for statistikkbanken