Elektrisitetspriser

09387: Kraftpris, nettleie og avgifter for husholdninger 2012K1 - 2017K3
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

I alt 8 Valgte

Søk

kvartal Velg minst en verdi

I alt 23 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
24.11.2017
Kontakt
Thomas Aanensen, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4940
tre@ssb.no

Wiktor Olaisen, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5546
wol@ssb.no

Måleenhet
Kraftpris ekskl. mva (øre/kWh):
øre/kWh
Kraftpris inkl. mva (øre/kWh):
øre/kWh
Nettleie, ekskl. avgifter (øre/kWh):
øre/kWh
Nettleie inkl. avgifter (øre/kWh):
øre/kWh
Kraft og nett i alt ekskl. avgifter (øre/kWh):
øre/kWh
Kraft og nett i alt inkl. avgifter (øre/kWh):
øre/kWh
Forbruksavgift på elektrisk kraft (øre/kWh):
øre/kWh
Merverdiavgift (prosent):
prosent
Referansetid
Nettleie, ekskl. avgifter (øre/kWh):
En uke midt i kvartalet
Nettleie inkl. avgifter (øre/kWh):
En uke midt i kvartalet
Kraft og nett i alt ekskl. avgifter (øre/kWh):
En uke midt i kvartalet
Kraft og nett i alt inkl. avgifter (øre/kWh):
En uke midt i kvartalet
Forbruksavgift på elektrisk kraft (øre/kWh):
En uke midt i kvartalet
Merverdiavgift (prosent):
En uke midt i kvartalet
Målemetode
Kraftpris ekskl. mva (øre/kWh):
Gjennomsnitt
Kraftpris inkl. mva (øre/kWh):
Gjennomsnitt
Nettleie, ekskl. avgifter (øre/kWh):
Gjennomsnitt
Nettleie inkl. avgifter (øre/kWh):
Gjennomsnitt
Kraft og nett i alt ekskl. avgifter (øre/kWh):
Gjennomsnitt
Kraft og nett i alt inkl. avgifter (øre/kWh):
Gjennomsnitt
Forbruksavgift på elektrisk kraft (øre/kWh):
Gjennomsnitt
Merverdiavgift (prosent):
Gjennomsnitt
Kalenderjustert
Kraftpris ekskl. mva (øre/kWh):
Nei
Kraftpris inkl. mva (øre/kWh):
Nei
Nettleie, ekskl. avgifter (øre/kWh):
Nei
Nettleie inkl. avgifter (øre/kWh):
Nei
Kraft og nett i alt ekskl. avgifter (øre/kWh):
Nei
Kraft og nett i alt inkl. avgifter (øre/kWh):
Nei
Forbruksavgift på elektrisk kraft (øre/kWh):
Nei
Merverdiavgift (prosent):
Nei
Sesongjustert
Kraftpris ekskl. mva (øre/kWh):
Nei
Kraftpris inkl. mva (øre/kWh):
Nei
Nettleie, ekskl. avgifter (øre/kWh):
Nei
Nettleie inkl. avgifter (øre/kWh):
Nei
Kraft og nett i alt ekskl. avgifter (øre/kWh):
Nei
Kraft og nett i alt inkl. avgifter (øre/kWh):
Nei
Forbruksavgift på elektrisk kraft (øre/kWh):
Nei
Merverdiavgift (prosent):
Nei
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Kilde: Norges vassdrags- og energidirektorat.
statistikkvariabel
Kraftpris inkl. mva (øre/kWh)
Fra 1. januar 2004 kreves forbruksavgift på elektrisk kraft inn av netteier og er fra det tidspunktet en del av nettleia inklusive avgifter, mens den tidligere var en del av kraftprisen. Forbruksavgiften kreves ikke inn for Finnmark og noen kommuner i Nord-Troms. I Nordland, Troms og Finnmark er det fritak for mva. Prisen i denne tabellen er gjennomsnitt for hele landet.
Nettleie inkl. avgifter (øre/kWh)
Fra 1. januar 2004 kreves forbruksavgift på elektrisk kraft inn av netteier og er fra det tidspunktet en del av nettleia inklusive avgifter, mens den tidligere var en del av kraftprisen. Forbruksavgiften kreves ikke inn for Finnmark og noen kommuner i Nord-Troms. I Nordland, Troms og Finnmark er det fritak for mva. Prisen i denne tabellen er gjennomsnitt for hele landet.
Kraft og nett i alt inkl. avgifter (øre/kWh)
Fra 1. januar 2004 kreves forbruksavgift på elektrisk kraft inn av netteier og er fra det tidspunktet en del av nettleia inklusive avgifter, mens den tidligere var en del av kraftprisen. Forbruksavgiften kreves ikke inn for Finnmark og noen kommuner i Nord-Troms. I Nordland, Troms og Finnmark er det fritak for mva. Prisen i denne tabellen er gjennomsnitt for hele landet.

Brukerveiledning for statistikkbanken