Personer med nedsatt funksjonsevne, arbeidskraftundersøkelsen

Til toppen

09375: Ansatte 15-66 år med nedsatt funksjonsevne, etter tilpasninger i arbeidssituasjon og om funksjonsnedsettelsen oppstod før eller etter at de begynte i nåværende jobb (1 000 personer) 2006K2 - 2020K2

Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2006K2 , 2007K2 , 2008K2 ,

Valgt 1 av totalt 15

Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Samme person kan ha behov for tilrettelegging på mer enn ett område, slik at tallene ikke summerer seg opp til ansatte i alt. I april 2018 ble det lansert en ny estimeringsmetode for Arbeidskraftundersøkelsen (AKU). Den nye metoden utnytter flere registre, som vil redusere skjevhet og usikkerhet i AKU. Tidsseriene for tilleggsundersøkelsen om funksjonshemmede er ikke revidert tilbake i tid. Dvs. at det er et brudd i tidsserien i 2018. Tall før og etter bruddet er derfor ikke sammenlignbare. For mer informasjon, se Ny metode gir bedre AKU-tall.