Funksjonshemmede, arbeidskraftundersøkelsen

09368: Andel sysselsatte på deltid blant sysselsatte i alt 15-66 år og blant sysselsatte med funksjonshemning, etter kjønn (prosent) 2006K2 - 2017K2
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

kvartal Velg minst en verdi

Totalt 12 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
05.09.2017
Kontakt
Tor Petter Bø, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4787
tpb@ssb.no

Måleenhet
Andel sysselsatte på deltid av sysselsatte i alt:
prosent
Andel sysselsatte på deltid av sysselsatte med funksjonshemning:
prosent
Referansetid
Andel sysselsatte på deltid av sysselsatte i alt:
31.12.
Andel sysselsatte på deltid av sysselsatte med funksjonshemning:
31.12.
Målemetode
Andel sysselsatte på deltid av sysselsatte i alt:
Situasjon (tidspunkt)
Andel sysselsatte på deltid av sysselsatte med funksjonshemning:
Situasjon (tidspunkt)
Kalenderjustert
Andel sysselsatte på deltid av sysselsatte i alt:
Nei
Andel sysselsatte på deltid av sysselsatte med funksjonshemning:
Nei
Sesongjustert
Andel sysselsatte på deltid av sysselsatte i alt:
Nei
Andel sysselsatte på deltid av sysselsatte med funksjonshemning:
Nei
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken