Farlig avfall

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

09305: Farlig avfall til godkjent og ukjent håndtering, etter materialtype (1 000 tonn) 1999 - 2022

Gisle Berge, Statistisk sentralbyrå
+47 481 21 997
Camilla Skjerpen, Statistisk sentralbyrå
+47 482 27 214
05.12.2023 08:00
Farlig avfall til godkjent håndtering:
1000 tonn
Farlig avfall til ukjent håndtering:
1000 tonn
Farlig avfall til godkjent håndtering:
31.12.
Farlig avfall til ukjent håndtering:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1999 , 2000 , 2001 ,

Valgt 1 av totalt 24

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Farlig avfall - alle avfallstyper , Oljeholdig avfall , Løsemiddelholdig avfall ,

Valgt 0 av totalt 10

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Eksportert farlig avfall er f.o.m. publiseringen av telleår 2009 inkludert under den behandlingen som avfallet gikk til i utlandet.
Tallene for farlig avfall levert til godkjent behandling i 2020 og 2021 er korrigert.