09305: Farlig avfall til godkjent og ukjent håndtering, etter materialtype (1 000 tonn) 1999 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

materiale

Totalt 10 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 20 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
05.12.2019
Kontakt
Gisle Berge, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 308
gib@ssb.no

Camilla Skjerpen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 310
skc@ssb.no

Måleenhet
Farlig avfall til godkjent håndtering:
1000 tonn
Farlig avfall til ukjent håndtering:
1000 tonn
Referansetid
Farlig avfall til godkjent håndtering:
31.12.
Farlig avfall til ukjent håndtering:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Eksportert farlig avfall er f.o.m. publiseringen av telleår 2009 inkludert under den behandlingen som avfallet gikk til i utlandet.

Brukerveiledning for statistikkbanken