Farlig avfall

Til toppen

09305: Farlig avfall til godkjent og ukjent håndtering, etter materialtype (1 000 tonn) 1999 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1999 , 2000 , 2001 ,

Valgt 1 av totalt 22

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Farlig avfall - alle avfallstyper , Oljeholdig avfall , Løsemiddelholdig avfall ,

Valgt 0 av totalt 10

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Eksportert farlig avfall er f.o.m. publiseringen av telleår 2009 inkludert under den behandlingen som avfallet gikk til i utlandet.