Utslipp fra norsk økonomisk aktivitet

09300: Utslippsintensitet for svevestøv og organiske miljøgifter, etter næring og komponent 1990 - 2017
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

næring

Totalt 48 Valgte

Søk

komponent Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 28 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
14.12.2018
Kontakt
Kristine Erlandsen Kolshus, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4858
kre@ssb.no

Knut Sørensen, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4507
kns@ssb.no

Måleenhet
Utslipp per mill. kr. produksjon (faste 2005-priser):
mengde/kr
Utslipp per mill. kr. bruttoprodukt (faste 2005-priser):
mengde/kr
Referansetid
Utslipp per mill. kr. produksjon (faste 2005-priser):
31.12.
Utslipp per mill. kr. bruttoprodukt (faste 2005-priser):
31.12.
Pristype
Utslipp per mill. kr. produksjon (faste 2005-priser):
Faste priser
Utslipp per mill. kr. bruttoprodukt (faste 2005-priser):
Faste priser
Basisperiode
Utslipp per mill. kr. produksjon (faste 2005-priser):
2005
Utslipp per mill. kr. bruttoprodukt (faste 2005-priser):
2005
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Utslippsintensitetene beregnes etter nasjonalregnskapets definisjoner, dvs at utslipp til luft fra all norsk økonomisk aktivitet beregnes. For rapportering til Kyotoprotokollen og andre internasjonale rapporteringer for utslipp til luft benyttes en geografisk definisjon av Norge, og utslippstall er i hovedsak fordelt etter kilder (prosessutslipp og utslipp fra stasjonær og mobil forbrenning), uavhengig av hvilke næringer som genererer aktivitetene. Produksjon erstattes med konsum for husholdningene.
næring
Bergverksdrift og utvinning av råolje og naturgass, inkl. tjenester
'N.08.01.00 Rørtransport' er inkludert i 'N.02.02.00 Utvinning av råolje og naturgass'
Rørtransport
'N.08.01.00 Rørtransport' er inkludert i 'N.02.02.00 Utvinning av råolje og naturgass'
Uttak fra kilde, rensing og distribusjon av vann
'N.04.02.01 Uttak fra kilde, rensing og distribusjon av vann' er inkludert i 'N.04.02.02 Avløps- og renovasjonsvirksomhet'
Kringkasting og film-, video- og musikkproduksjon
'N.07.02.02 Kringkasting og film-, video- og musikkproduksjon' er inkludert i 'N. 07.02.01 Forlagsvirksomhet'
Rørtransport
'N.08.01.00 Rørtransport' er inkludert i 'N.02.02.00 Utvinning av råolje og naturgass'

Brukerveiledning for statistikkbanken