Utslipp fra norsk økonomisk aktivitet

Til toppen
09300: Utslippsintensitet for svevestøv og organiske miljøgifter, etter næring og komponent 1990 - 2018
Sist endret
09.12.2019
Kontakt
Ingrid Semb Weyer, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 351
ise@ssb.no

Trine Heill Braathu Randen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 332
tri@ssb.no

Måleenhet
Utslipp per mill. kr. produksjon (faste 2015-priser):
mengde/kr
Utslipp per mill. kr. bruttoprodukt (faste 2015-priser):
mengde/kr
Referansetid
Utslipp per mill. kr. produksjon (faste 2015-priser):
31.12.
Utslipp per mill. kr. bruttoprodukt (faste 2015-priser):
31.12.
Pristype
Utslipp per mill. kr. produksjon (faste 2015-priser):
Faste priser
Utslipp per mill. kr. bruttoprodukt (faste 2015-priser):
Faste priser
Basisperiode
Utslipp per mill. kr. produksjon (faste 2015-priser):
2015
Utslipp per mill. kr. bruttoprodukt (faste 2015-priser):
2015
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
komponent
Må velges *
næring
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 29 Valgte 1

komponent
Må velges *

Totalt 4 Valgte 0


Totalt 48 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Utslippsintensitetene beregnes etter nasjonalregnskapets definisjoner, dvs at utslipp til luft fra all norsk økonomisk aktivitet beregnes. For rapportering til Kyotoprotokollen og andre internasjonale rapporteringer for utslipp til luft benyttes en geografisk definisjon av Norge, og utslippstall er i hovedsak fordelt etter kilder (prosessutslipp og utslipp fra stasjonær og mobil forbrenning), uavhengig av hvilke næringer som genererer aktivitetene. Produksjon erstattes med konsum for husholdningene.
næring
Bergverksdrift og utvinning av råolje og naturgass, inkl. tjenester
'N.08.01.00 Rørtransport' er inkludert i 'N.02.02.00 Utvinning av råolje og naturgass'
Rørtransport
'N.08.01.00 Rørtransport' er inkludert i 'N.02.02.00 Utvinning av råolje og naturgass'
Uttak fra kilde, rensing og distribusjon av vann
'N.04.02.01 Uttak fra kilde, rensing og distribusjon av vann' er inkludert i 'N.04.02.02 Avløps- og renovasjonsvirksomhet'
Kringkasting og film-, video- og musikkproduksjon
'N.07.02.02 Kringkasting og film-, video- og musikkproduksjon' er inkludert i 'N. 07.02.01 Forlagsvirksomhet'
Rørtransport
'N.08.01.00 Rørtransport' er inkludert i 'N.02.02.00 Utvinning av råolje og naturgass'

Brukerveiledning for statistikkbanken