Varehandelsindeksen

Til toppen

09296: Varehandelsindeksen, etter næring (SN2007) (2015=100) 2000 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2000 , 2001 , 2002 ,

Valgt 1 av totalt 21

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. G Varehandel, reparasjon av motorvogner , 45 Handel med og reparasjon av motorvogner , 45.1 Handel med motorvogner, unntatt motorsykler ,

Valgt 0 av totalt 65

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

næring (SN2007)

G Varehandel, reparasjon av motorvogner

Toppaggregatet G består av næring 45 Handel med og reparasjon av motorvogner, 46 Agentur- og engroshandel, unntatt med motorvogner og 47 Detaljhandel, unntatt med motorvogner. Tall for årene 2015-2020 for næringene 45 og 46 er beregnede tall basert på terminvis omsetningsstatistikk.

45 Handel med og reparasjon av motorvogner

Tall for årene 2015-2020 er beregnede tall basert på terminvis omsetningsstatistikk.

45.1 Handel med motorvogner, unntatt motorsykler

Tall for årene 2015-2020 er beregnede tall basert på terminvis omsetningsstatistikk.

45.2 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler

Tall for årene 2015-2020 er beregnede tall basert på terminvis omsetningsstatistikk.

45.3 Handel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler

Tall for årene 2015-2020 er beregnede tall basert på terminvis omsetningsstatistikk.

45.4 Handel med motorsykler, deler og utstyr. Vedlikehold og reparasjon av motorsykler

Tall for årene 2015-2020 er beregnede tall basert på terminvis omsetningsstatistikk.

46 Agentur- og engroshandel, unntatt med motorvogner

Tall for årene 2015-2020 er beregnede tall basert på terminvis omsetningsstatistikk.

46 Agentur- og engroshandel, unntatt med motorvogner

Inkluderer ikke næring 46.1 Agenturhandel.

46.2 Engroshandel med jordbruksråvarer og levende dyr

Tall for årene 2015-2020 er beregnede tall basert på terminvis omsetningsstatistikk.

46.3 Engroshandel med nærings- og nytelsesmidler

Tall for årene 2015-2020 er beregnede tall basert på terminvis omsetningsstatistikk.

46.4 Engroshandel med husholdningsvarer og varer til personlig bruk

Tall for årene 2015-2020 er beregnede tall basert på terminvis omsetningsstatistikk.

46.5 Engroshandel med IKT-utstyr

Tall for årene 2015-2020 er beregnede tall basert på terminvis omsetningsstatistikk.

46.6 Engroshandel med andre maskiner og annet utstyr

Tall for årene 2015-2020 er beregnede tall basert på terminvis omsetningsstatistikk.

46.7 Engroshandel med spesialisert vareutvalg ellers

Tall for årene 2015-2020 er beregnede tall basert på terminvis omsetningsstatistikk.

46.9 Uspesifisert engroshandel

Tall for årene 2015-2020 er beregnede tall basert på terminvis omsetningsstatistikk.