Til toppen
09291: Tungmetaller fra norsk økonomisk aktivitet, etter næring og komponent (kg) 1990 - 2018
Sist endret
01.11.2019
Kontakt
Trude Melby Bothner, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 425
tmb@ssb.no

Eirik Knutsen, Statistisk sentralbyrå
+47 9848 9464
eir@ssb.no

Måleenhet
Utslipp til luft:
kg
Referansetid
Utslipp til luft:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
komponent
Må velges *
næring
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 29 Valgte 1

komponent
Må velges *

Totalt 6 Valgte 0


Totalt 49 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

På grunn av avrunding vil totaler kunne avvike fra summen av undergrupper.
Utslipp fra utenriks sjøfart og luftfart er inkludert
næring
Rørtransport
'N.08.01.00 Rørtransport' er inkludert i 'N.02.02.00 Utvinning av råolje og naturgass'
Rørtransport
'N.08.01.00 Rørtransport' er inkludert i 'N.02.02.00 Utvinning av råolje og naturgass'

Brukerveiledning for statistikkbanken