Utslipp til luft

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

09290: Svevestøv, organiske miljøgifter fra norsk økonomisk aktivitet, etter næring og komponent 1990 - 2022

Trude Melby Bothner, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 425
Eirik Knutsen, Statistisk sentralbyrå
+47 9848 9464
03.11.2023 08:00
Utslipp til luft (dioksin i mg, PAH i kg og svevestøv i tonn):
tonn, kg eller mg
Utslipp til luft (dioksin i mg, PAH i kg og svevestøv i tonn):
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1990 , 1991 , 1992 ,

Valgt 1 av totalt 33

Må velges

Valgt 0 av totalt 5

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle næringer og husholdninger , Husholdninger , Alle næringer ,

Valgt 0 av totalt 49

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
På grunn av avrunding vil totaler kunne avvike fra summen av undergrupper. Utslipp fra utenriks sjøfart og luftfart er inkludert Utvinning av råolje og naturgass, inkludert tjenester og rørtransport samt Utenriks sjøfart og aggregerte størrelser er rettet for perioden 1990 til 2020, 30. juni 2021. Beregningen for svevestøv fra veislitasje gjennomgås, og foreløpige resultater for hele tidsserien fra 1990 publiseres 3. november 2023. Arbeidet fortsetter i 2024, og ferdigstilte veistøvmengder for hele tidsserien er planlagt publisert i november 2024.

næring

Rørtransport

'N.08.01.00 Rørtransport' er inkludert i 'N.02.02.00 Utvinning av råolje og naturgass'