Til toppen

09289: Forsurende gasser, ozonforløpere m.fl. fra norsk økonomisk aktivitet, etter næring og komponent 1990 - 2019

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1990 , 1991 , 1992 ,

Valgt 1 av totalt 30

komponent

Må velges *

Valgt 0 av totalt 6

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle næringer og husholdninger , Husholdninger , Alle næringer ,

Valgt 0 av totalt 49

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
På grunn av avrunding vil totaler kunne avvike fra summen av undergrupper. Utslipp fra utenriks sjøfart og luftfart er inkludert Aggregerte utslippstall, petrokjemi, annen kjemisk industri, sement kalk og gips og brønntesting er rettet pga. feil, 4. november 2020. Som følge av endring i nivåtallene fra statistikken Sal av petroleumsprodukt, vil det i neste publisering bli en oppjustering av nivået på utslippene fra og med 2012.

næring

Rørtransport

'N.08.01.00 Rørtransport' er inkludert i 'N.02.02.00 Utvinning av råolje og naturgass'

år

2019

Aggregerte utslippstall, industri og bergverk og energiforsyning ble rettet 19.6.2020.

Brukerveiledning for statistikkbanken