09289: Forsurende gasser, ozonforløpere m.fl. fra norsk økonomisk aktivitet, etter næring og komponent 1990 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

næring

Totalt 49 Valgte

Søk

komponent Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 29 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
03.06.2019
Kontakt
Trude Melby Bothner, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 425
tmb@ssb.no

Eirik Knutsen, Statistisk sentralbyrå
+47 944 89 464
eir@ssb.no

Måleenhet
Utslipp til luft. Forsurende gasser, ozonforløpere m.fl. (tonn):
tonn
Utslipp til luft av forsurende gasser (tonn syreekvivalenter):
tonn syreekvivalenter
Referansetid
Utslipp til luft. Forsurende gasser, ozonforløpere m.fl. (tonn):
31.12.
Utslipp til luft av forsurende gasser (tonn syreekvivalenter):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Nye beregninger av utslipp fra luftfart og industri er under utvikling. Det kan medføre endringer i tidsserien ved publisering av endelige tall 2018. På grunn av avrunding vil totaler kunne avvike fra summen av undergrupper.
Utslipp fra utenriks sjøfart og luftfart er inkludert
næring
Rørtransport
'N.08.01.00 Rørtransport' er inkludert i 'N.02.02.00 Utvinning av råolje og naturgass'
Rørtransport
'N.08.01.00 Rørtransport' er inkludert i 'N.02.02.00 Utvinning av råolje og naturgass'

Brukerveiledning for statistikkbanken