Til toppen

09288: Klimagasser fra norsk økonomisk aktivitet, etter næring og komponent 1990 - 2019

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
næring
komponent
Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1990 , 1991 , 1992 ,

Valgt 1 av totalt 30

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle næringer og husholdninger , Husholdninger , Alle næringer ,

Valgt 0 av totalt 49

Valgfri variabel

komponent


Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

På grunn av avrunding vil totaler kunne avvike fra summen av undergrupper.
Utslipp fra utenriks sjøfart og luftfart er inkludert
Aggregerte utslippstall, petrokjemi, annen kjemisk industri, sement kalk og gips og brønntesting er rettet pga. feil, 4. november 2020.
næring
Rørtransport
'N.08.01.00 Rørtransport' er inkludert i 'N.02.02.00 Utvinning av råolje og naturgass'
Rørtransport
'N.08.01.00 Rørtransport' er inkludert i 'N.02.02.00 Utvinning av råolje og naturgass'
år
2019
Aggregerte utslippstall, industri og bergverk og energiforsyning ble rettet 19.6.2020.

Brukerveiledning for statistikkbanken