Aktivitet i sentrumssoner

09282: Sentrumssoner, etter tettstadstorleik 2000 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk

tettstadstorleik

Totalt 7 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 18 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
26.09.2019
Kontakt
Erik Engelien, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 309
eer@ssb.no

Måleenhet
Sentrumssoner:
sentrumssoner
Areal av sentrumsområder (km²):
km²
Busette:
personar
Tilsette:
personar
Bedrifter:
bedrifter
Referansetid
Sentrumssoner:
1.1.
Areal av sentrumsområder (km²):
1.1.
Busette:
1.1.
Tilsette:
1.1.
Bedrifter:
1.1.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Det er gjort justeringar i metoden for å avgrense sentrumssoner. Dermed er det eit brot i statistikken frå og med 2014.

Brukerveiledning for statistikkbanken