Aktivitet i sentrumssoner

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

09282: Sentrumssoner, etter tettstadstorleik 2000 - 2022

Erik Engelien, Statistisk sentralbyrå
+47 91 12 55 45
01.12.2022 08:00
Sentrumssoner:
sentrumssoner
Areal av sentrumsområder (km²):
km²
Busette:
personar
Tilsette:
personar
Bedrifter:
bedrifter
Sentrumssoner:
1.1.
Areal av sentrumsområder (km²):
1.1.
Busette:
1.1.
Tilsette:
1.1.
Bedrifter:
1.1.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2000 , 2003 , 2004 ,

Valgt 1 av totalt 21

Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Det er gjort justeringar i metoden for å avgrense sentrumssoner. Dermed er det eit brot i statistikken frå og med 2014.