Aktivitet i sentrumssoner

Til toppen

09282: Sentrumssoner, etter tettstadstorleik 2000 - 2021

Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2000 , 2003 , 2004 ,

Valgt 1 av totalt 20

Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Det er gjort justeringar i metoden for å avgrense sentrumssoner. Dermed er det eit brot i statistikken frå og med 2014.