Studenter i høyere utdanning

Til toppen

09273: Studenter i høyere utdanning i Norge, etter kjønn, skoleslag, eieform og lærested. Foreløpige tall (avslutta serie) 2010 - 2011

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

lærested

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Lærested i alt , Sámi allaskuvla - Samisk høgskole , Høgskolen i Molde - vitenskapelig høgskole i logistikk ,

Valgt 0 av totalt 25


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

skoleslag


Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken