09272: Jordbruksbedrifter med investeringar, og investert beløp i bygningar i hagebruket, etter bygningstype (F) 2010
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

region

Totalt 26 Valgte

Søk

bygningstype Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
20.02.2014
Kontakt
Anne Snellingen Bye, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 377
asb@ssb.no

Geir Inge Gundersen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 378
gig@ssb.no

Måleenhet
Jordbruksbedrifter med investeringer:
bedrifter
Investert beløp (1 000 kr):
1 000 kr
Referansetid
Jordbruksbedrifter med investeringer:
31.07.
Investert beløp (1 000 kr):
31.07.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Omfattar bedrifter som fylte eitt eller fleire av følgjande vilkår: Minst 2,0 dekar grønsaker på friland, minst 1,0 dekar frukttre (50 frukttre i 1979 og 1989), minst 1,0 dekar bær på friland, minst 300 m2 veksthusareal eller minst 1,0 dekar planteskule
Investeringar omfatter også leasing. Investeringar i driftsbygningar omfatter bygningar knytta til hagebruksproduksjon.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
bygningstype
Veksthus
Investering i veksthus inkluderer innreiing, varmeanlegg, vekstlys o.a.
Driftsbygninger
Inkluderer investering i driftsbygningar med kjølerom, kjølelager, pakkeri, lagerrom o.a

Brukerveiledning for statistikkbanken