09271: Jordbruksbedrifter og areal med frukt, etter frukttype (F) 2010
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk

region

Totalt 8 Valgte

Søk

frukttype

Totalt 6 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
09.07.2014
Kontakt
Anne Snellingen Bye, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 377
asb@ssb.no

Geir Inge Gundersen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 378
gig@ssb.no

Måleenhet
Jordbruksbedrifter:
bedrifter
Areal (dekar):
dekar
Jordbruksbedrifter med areal i bæring:
bedrifter
Areal i bæring (dekar):
dekar
Referansetid
Jordbruksbedrifter:
31.07.
Areal (dekar):
31.07.
Jordbruksbedrifter med areal i bæring:
31.07.
Areal i bæring (dekar):
31.07.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken