Satellittregnskap for turisme

09264: Produksjon av reiselivsprodukter (basisverdi, mill. kr) 2011 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

reiselivsprodukt

Totalt 11 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 8 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
21.04.2020
Kontakt
Anne Mari Auno, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 611
aun@ssb.no

Måleenhet
Løpende priser:
mill. kr
Faste 2017-priser:
mill. kr
Referansetid
Løpende priser:
01.01.-31.12.
Faste 2017-priser:
01.01.-31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tabellen etterfølger tabellene 11147 og 05929. Bruddene skyldes hovedrevisjonene 2019/2014 og 2011. Tabellene har henholdsvis 2011 og 2007 som overlappende år.
statistikkvariabel
Løpende priser
De enkelte tallene summerer seg ikke alltid opp til del- og totalsummene på grunn av avrundinger.
Faste 2017-priser
De enkelte tallene i faste priser summerer seg ikke opp til del- og totalsummene på grunn av kjedingsavvik.

Brukerveiledning for statistikkbanken