Satellittregnskap for turisme

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

09264: Produksjon av reiselivsprodukter (basisverdi, mill. kr) 2011 - 2022

Anne Mari Auno, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 611
20.03.2024 08:00
Løpende priser:
mill. kr
Faste 2021-priser:
mill. kr
Løpende priser:
01.01.-31.12.
Faste 2021-priser:
01.01.-31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2011 , 2012 , 2013 ,

Valgt 1 av totalt 12

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. SUM PRODUKSJON AV REISELIVSPRODUKTER , Overnattingstjenester , Serveringstjenester ,

Valgt 0 av totalt 11

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tabellen etterfølger tabellene 11147 og 05929. Bruddene skyldes hovedrevisjonene 2022 og 2011. Tabellene har henholdsvis 2011 og 2007 som overlappende år.

statistikkvariabel

Løpende priser

De enkelte tallene summerer seg ikke alltid opp til del- og totalsummene på grunn av avrundinger.

Faste 2021-priser

De enkelte tallene i faste priser summerer seg ikke opp til del- og totalsummene på grunn av kjedingsavvik.