Satellittregnskap for turisme

Til toppen

09264: Produksjon av reiselivsprodukter (basisverdi, mill. kr) 2011 - 2018

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
reiselivsprodukt

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 8

reiselivsprodukt

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. SUM PRODUKSJON AV REISELIVSPRODUKTER , Overnattingstjenester , Serveringstjenester ,

Valgt 0 av totalt 11

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Tabellen etterfølger tabellene 11147 og 05929. Bruddene skyldes hovedrevisjonene 2019/2014 og 2011. Tabellene har henholdsvis 2011 og 2007 som overlappende år.
statistikkvariabel
Løpende priser
De enkelte tallene summerer seg ikke alltid opp til del- og totalsummene på grunn av avrundinger.
Faste 2017-priser
De enkelte tallene i faste priser summerer seg ikke opp til del- og totalsummene på grunn av kjedingsavvik.

Brukerveiledning for statistikkbanken