09261: Klimagasser, forsurende gasser m.m., etter kilde og komponent (avslutta serie) 1973 - 2008
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

kilde (aktivitet)

Totalt 4 Valgte

Søk

komponent

Totalt 38 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 36 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
24.01.2012
Kontakt
Kathrine Loe Bjønness, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4219
clh@ssb.no

Ketil Flugsrud, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4938
kfl@ssb.no

Måleenhet
Utslipp til luft:
se de enkelte komponenter
Referansetid
Utslipp til luft:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Utslipp fra utenriks sjøfart og luftfart er ikke inkludert. Innenriks luftfart inkluderer næringen lufttransport og Forsvarets flyvninger.
For fluorholdige gasser (HFK, PFK og SF6) mangler data før 1990.

Brukerveiledning for statistikkbanken