Til toppen

09261: Klimagasser, forsurende gasser m.m., etter kilde og komponent (avslutta serie) 1973 - 2008

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1973 , 1974 , 1975 ,

Valgt 1 av totalt 36


Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel

komponent

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Klimagasser i alt (1000 tonn CO2-ekvivalenter) , CO2 (1000 tonn) , CH4 (tonn) ,

Valgt 0 av totalt 38

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Utslipp fra utenriks sjøfart og luftfart er ikke inkludert. Innenriks luftfart inkluderer næringen lufttransport og Forsvarets flyvninger. For fluorholdige gasser (HFK, PFK og SF6) mangler data før 1990.

Brukerveiledning for statistikkbanken