09252: Jordbruksareal i drift, etter der arealet fysisk ligg og etter der jordbruksbedrifta har driftssenteret sitt (dekar) (K) 2010
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 512 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
19.12.2011
Kontakt
Anne Snellingen Bye, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 377
asb@ssb.no

Reidar Steffenstorpet, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5473
rei@ssb.no

Måleenhet
Jordbruksareal i drift etter kommunen der arealet fysisk ligg:
dekar
Jordbruksareal i drift etter kommunen der jordbruksbedrifta har driftssenteret sitt:
dekar
Jordbruksbedriftas eigde areal i andre kommunar:
dekar
Jordbruksbedriftas leigde areal i andre kommunar:
dekar
Referansetid
Jordbruksareal i drift etter kommunen der arealet fysisk ligg:
31.07.
Jordbruksareal i drift etter kommunen der jordbruksbedrifta har driftssenteret sitt:
31.07.
Jordbruksbedriftas eigde areal i andre kommunar:
31.07.
Jordbruksbedriftas leigde areal i andre kommunar:
31.07.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken