Landbruksteljing

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

09252: Jordbruksareal i drift, etter der arealet fysisk ligg og etter der jordbruksbedrifta har driftssenteret sitt (dekar) (K) (avslutta serie) 2010

Anne Snellingen Bye, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 377
Reidar Steffenstorpet, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5473
19.12.2011 10:00
Jordbruksareal i drift etter kommunen der arealet fysisk ligg:
dekar
Jordbruksareal i drift etter kommunen der jordbruksbedrifta har driftssenteret sitt:
dekar
Jordbruksbedriftas eigde areal i andre kommunar:
dekar
Jordbruksbedriftas leigde areal i andre kommunar:
dekar
Jordbruksareal i drift etter kommunen der arealet fysisk ligg:
31.07.
Jordbruksareal i drift etter kommunen der jordbruksbedrifta har driftssenteret sitt:
31.07.
Jordbruksbedriftas eigde areal i andre kommunar:
31.07.
Jordbruksbedriftas leigde areal i andre kommunar:
31.07.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 0000 Alle kommuner , 0101 Halden (-2019) , 0102 Sarpsborg (-1991) ,

Valgt 0 av totalt 512

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000