Avfall fra byggeaktivitet

Til toppen

09247: Genererte mengder avfall fra nybygging, rehabilitering og riving (tonn), etter materialtype 2004 - 2019

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2004 , 2009 , 2010 ,

Valgt 1 av totalt 12

aktivitet


Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel

materialtype

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Materialtyper i alt , Treavfall , Papir og papp ,

Valgt 0 av totalt 22

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tallene for 2018 er rettet 31. mars 2021.

Brukerveiledning for statistikkbanken