Avfall fra byggeaktivitet

Til toppen
09247: Genererte mengder avfall fra nybygging, rehabilitering og riving (tonn), etter materialtype 2004 - 2018
Sist endret
03.04.2020
Kontakt
Manju Chaudary, Statistisk sentralbyrå
+47 995 80 206
nju@ssb.no

Camilla Skjerpen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 310
skc@ssb.no

Måleenhet
Avfallsmengde:
tonn
Referansetid
Avfallsmengde:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
aktivitet
materialtype
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 11 Valgte 1

aktivitet

Totalt 4 Valgte 0

Valgfri variabel
materialtype

Totalt 22 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken