Landbruksundersøkinga

Til toppen
09239: Beiting på jordbruksareal, etter husdyrslag 2010
Sist endret
08.12.2011
Kontakt
Berit Bjørlo, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 376
bbj@ssb.no

Måleenhet
Gjennomsnittlig tid på beite (uker):
uker
Beite på fulldyrka areal (dekar):
dekar
Beite på overflatdyrka areal (dekar):
dekar
Beite på innmarksbeite (dekar):
dekar
Referansetid
Gjennomsnittlig tid på beite (uker):
31.07.
Beite på fulldyrka areal (dekar):
31.07.
Beite på overflatdyrka areal (dekar):
31.07.
Beite på innmarksbeite (dekar):
31.07.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
husdyrslag
Må velges *
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 4 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

husdyrslag
Må velges *

Totalt 6 Valgte 0

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken