09230: Hagebruksareal, etter bruksområde (dekar) (F) 2010
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 7 Valgte

Søk

region

Totalt 26 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
20.02.2014
Kontakt
Anne Snellingen Bye, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 377
asb@ssb.no

Geir Inge Gundersen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 378
gig@ssb.no

Måleenhet
Hagebruksareal i alt:
dekar
Grønsaker på friland:
dekar
Frukt:
dekar
Bær på friland i alt:
dekar
Jordbær på friland:
dekar
Veksthus:
dekar
Planteskule:
dekar
Referansetid
Hagebruksareal i alt:
31.12.
Grønsaker på friland:
31.12.
Frukt:
31.12.
Bær på friland i alt:
31.12.
Jordbær på friland:
31.12.
Veksthus:
31.12.
Planteskule:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Omfattar bedrifter som fylte eitt eller fleire av følgjande vilkår: Minst 2,0 dekar grønsaker på friland, minst 1,0 dekar frukttre (50 frukttre i 1979 og 1989), minst 1,0 dekar bær på friland, minst 300 m2 veksthusareal eller minst 1,0 dekar planteskule
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken