09228: Jordbruksbedrifter og areal med veksthus, etter varmeanlegg (F) 2010
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

region

Totalt 26 Valgte

Søk

varmeanlegg

Totalt 2 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
13.12.2011
Kontakt
Geir Inge Gundersen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 378
gig@ssb.no

Måleenhet
Jordbruksbedrifter med veksthus (bedrifter):
bedrifter
Veksthusareal i alt (1 000 m²):
1 000 m²
Referansetid
Jordbruksbedrifter med veksthus (bedrifter):
31.12.
Veksthusareal i alt (1 000 m²):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Omfatter bedrifter med mist 300 m2 veksthusareal.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken