09227: Forbruk av energi i veksthus (F) 2010
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 8 Valgte

Søk

region

Totalt 26 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
13.12.2011
Kontakt
Geir Inge Gundersen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 378
gig@ssb.no

Måleenhet
Elektrisitet til vekstlys (MWh):
MWh
Elektrisitet til oppvarming (MWh):
MWh
Naturgass (MWh):
MWh
Fyringsolje (MWh):
MWh
Propangass (MWh):
MWh
Utgifter til energi (1 000 kr):
1000 kr
Elektrisitet til varmepumpe (MWh):
MWh
Biobrensel/Biogass (MWh):
MWh
Referansetid
Elektrisitet til vekstlys (MWh):
31.12.
Elektrisitet til oppvarming (MWh):
31.12.
Naturgass (MWh):
31.12.
Fyringsolje (MWh):
31.12.
Propangass (MWh):
31.12.
Utgifter til energi (1 000 kr):
31.12.
Elektrisitet til varmepumpe (MWh):
31.12.
Biobrensel/Biogass (MWh):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Omfatter bedrifter med mist 300 m2 veksthusareal.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken