Landbruksteljing

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

09227: Forbruk av energi i veksthus (F) (avslutta serie) 2010

Geir Inge Gundersen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 378
13.12.2011 10:00
Elektrisitet til vekstlys (MWh):
MWh
Elektrisitet til oppvarming (MWh):
MWh
Naturgass (MWh):
MWh
Fyringsolje (MWh):
MWh
Propangass (MWh):
MWh
Utgifter til energi (1 000 kr):
1000 kr
Elektrisitet til varmepumpe (MWh):
MWh
Biobrensel/Biogass (MWh):
MWh
Elektrisitet til vekstlys (MWh):
31.12.
Elektrisitet til oppvarming (MWh):
31.12.
Naturgass (MWh):
31.12.
Fyringsolje (MWh):
31.12.
Propangass (MWh):
31.12.
Utgifter til energi (1 000 kr):
31.12.
Elektrisitet til varmepumpe (MWh):
31.12.
Biobrensel/Biogass (MWh):
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 0 Hele landet , 03+30 Oslo og Viken (2020-2023) , 02-03 Oslo og Akershus (-2019) ,

Valgt 0 av totalt 26

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Omfatter bedrifter med minst 300 m2 veksthusareal.Omfattar ikkje jordbruksbedrifter med kun veksthusareal brukt til planteskule. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.