Landbruksteljing

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

09225: Jordbruksbedrifter med hagebruk, etter grein (F) (avslutta serie) 2010

Anne Snellingen Bye, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 377
Geir Inge Gundersen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 378
20.02.2014 10:00
Jordbruksbedrifter med hagebruk:
jordbruksbedrifter
Jordbruksbedrifter med grønsaker på friland:
jordbruksbedrifter
Jordbruksbedrifter med frukt:
jordbruksbedrifter
Jordbruksbedrifter med bær på friland:
jordbruksbedrifter
Jordbruksbedrifter med jordbær:
jordbruksbedrifter
Jordbruksbedrifter med veksthus:
jordbruksbedrifter
Jordbruksbedrifter med planteskule:
jordbruksbedrifter
Jordbruksbedrifter med hagebruk:
31.07.
Jordbruksbedrifter med grønsaker på friland:
31.07.
Jordbruksbedrifter med frukt:
31.07.
Jordbruksbedrifter med bær på friland:
31.07.
Jordbruksbedrifter med jordbær:
31.07.
Jordbruksbedrifter med veksthus:
31.07.
Jordbruksbedrifter med planteskule:
31.07.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 7

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 0 Hele landet , 03+30 Oslo og Viken (2020-2023) , 02-03 Oslo og Akershus (-2019) ,

Valgt 0 av totalt 26

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Omfattar bedrifter som fylte eitt eller fleire av følgjande vilkår: Minst 2,0 dekar grønsaker på friland, minst 1,0 dekar frukttre (50 frukttre i 1979 og 1989), minst 1,0 dekar bær på friland, minst 300 m2 veksthusareal eller minst 1,0 dekar planteskule Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.