Gjennomføring ved universiteter og høgskoler

Til toppen

09213: Gjennomføring for studenter som er nye på 4-årig allmennlærer-/grunnskolelærerutdanning, etter lærested 2004-2010 - 2014-2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2004-2010 , 2005-2011 , 2006-2012 ,

Valgt 1 av totalt 11

Valgt 0 av totalt 8

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Lærested i alt , Sámi allaskuvla - Samisk høgskole , Høgskolen i Finnmark ,

Valgt 0 av totalt 24

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Omfatter studenter som er registrert på 4-årig grunnskolelærerutdanning for første gang.

lærested

Se sammenslåinger og endringer for læresteder