Gjennomføring ved universiteter og høgskoler

09213: Studenter som startet allmennlærer-/grunnskolelærerstudiet for første gang, etter status i løpet av 6 år og lærested 2004-2010 - 2011-2017
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

fullføringsstatus

Totalt 8 Valgte

Søk

lærested

Totalt 22 Valgte

Søk

intervall (år) Velg minst en verdi

Totalt 8 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
14.06.2018
Kontakt
Torill Vangen, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5280
van@ssb.no

Aud Melgaard Holøien, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5270
aum@ssb.no

Måleenhet
Studenter:
personer
Studenter (prosent):
prosent
Referansetid
Studenter:
01.10-30.09
Studenter (prosent):
01.10-30.09
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Studenter som startet studie for første gang i perioden 1.10.åååå-1 - 30.09.åååå inngår i tallene. (Feks. for startår 2004 blir startperioden 1.10.2003 - 30.9.2004).
Antall år er beregnet på følgende måte: -4 år = -52 mnd., 6 år = 53-76 mnd.
lærested
I 2016 ble Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Sør-Trøndelag og Høgskolen i Ålesund slått sammen med Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Høgskolen i Harstad og Høgskolen i Narvik ble slått sammen med UiTromsø - Norges arktiske universitetet. Universitetet i Nordland, Høgskolen i Nesna og Høgskolen i Nord-Trøndelag ble slått sammen til Nord universitet. Misjonshøgskolen, Diakonhjemmets høgskolesenter, Høgskolen Betanien og Haraldsplass diakonale høgskole ble slått sammen til VID vitenskapelige høgskole. Høyskolen Campus Kristiania - Markedshøyskolen, Høyskolen Campus Kristiania - Norges Helsehøyskole og Høyskolen Campus Kristiania - Norges Kreative Høyskole ble slått sammen til Høyskolen Kristiania. Høgskolen i Sørøst-Norge ble dannet 1. januar 2016, da Høgskolen i Buskerud og Vestfold fusjonerte med Høgskolen i Telemark.
lærested
Høgskolen i Tromsø
Høgskolen i Tromsø ble slått sammen med Universitetet i Tromsø fra 1. januar 2009.
Høgskolen i Bodø
Universitetet i Nordland (UiN), tidligere Høgskolen i Bodø, ble etablert 1. januar 2011.
Universitetet i Nordland
Universitetet i Nordland (UiN), tidligere Høgskolen i Bodø, ble etablert 1. januar 2011.
Høgskolen i Stavanger
I 2005 ble Høgskolen i Stavanger til Universitetet i Stavanger.
Høgskolen i Agder
Universitetet i Agder, tidligere høgskolen i Agder, er klassifisert som universitet fra 1. september 2007.
Høgskolen i Oslo
Høgskolen i Oslo og Høgskolen i Akershus fusjonerte 1. august 2011.
Høgskolen i Oslo og Akershus
Høgskolen i Oslo og Høgskolen i Akershus fusjonerte 1. august 2011.

Brukerveiledning for statistikkbanken