09177: Eksport, etter produkt. Ujustert og sesongjustert 1978K1 - 2020K1
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk

produkt

Totalt 47 Valgte

Søk

kvartal Velg minst en verdi

Totalt 169 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
12.05.2020
Kontakt
Håvard Sjølie, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 605
hsj@ssb.no

Achraf Bougroug, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 615
acb@ssb.no

Pia Tønjum, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 622
pet@ssb.no

Måleenhet
Løpende priser (mill. kr):
mill. kr
Faste 2017-priser (mill. kr):
mill. kr
Faste 2017-priser, sesongjustert (mill. kr):
mill. kr
Volumendring fra samme periode året før (prosent):
prosent
Volumendring fra foregående kvartal, sesongjustert (prosent):
prosent
Prisendring fra samme periode året før (prosent):
prosent
Referansetid
Løpende priser (mill. kr):
Slutten av kvartalet
Faste 2017-priser (mill. kr):
Slutten av kvartalet
Faste 2017-priser, sesongjustert (mill. kr):
Slutten av kvartalet
Volumendring fra samme periode året før (prosent):
Slutten av kvartalet
Volumendring fra foregående kvartal, sesongjustert (prosent):
Slutten av kvartalet
Prisendring fra samme periode året før (prosent):
Slutten av kvartalet
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Ujusterte tall etter basisår (endelig årsregnskap) er foreløpige.
Seriene i faste priser er kjeda volumtall fra basisåret og bakover, og fastpristall fra basisår og fremover. Additivitet i komponentene i volum forekommer kun f.o.m. basisår.

Brukerveiledning for statistikkbanken