Landbruksteljing

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

09126: Jordbruksbedrifter med personleg brukar, etter landbruksutdanning til brukar og ektefelle/sambuar (K) (avslutta serie) 1999 - 2010

Anne Snellingen Bye, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 377
Geir Inge Gundersen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 378
28.11.2011 10:00
Alle jordbruksbedrifter med personleg brukar:
bedrifter
Jordbruksbedrifter der brukar har landbruksutdanning:
bedrifter
Jordbruksbedrifter der brukar ikkje har landbruksutdanning:
bedrifter
Jordbruksbedrifter der ektefelle/sambuar til brukar har landbruksutdanning:
bedrifter
Jordbruksbedrifter der ektefelle/sambuar ikkje har landbruksutdanning:
bedrifter
Alle jordbruksbedrifter med personleg brukar:
31.07.
Jordbruksbedrifter der brukar har landbruksutdanning:
31.07.
Jordbruksbedrifter der brukar ikkje har landbruksutdanning:
31.07.
Jordbruksbedrifter der ektefelle/sambuar til brukar har landbruksutdanning:
31.07.
Jordbruksbedrifter der ektefelle/sambuar ikkje har landbruksutdanning:
31.07.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 0000 Alle kommuner , 0101 Halden (-2019) , 0102 Sarpsborg (-1991) ,

Valgt 0 av totalt 512

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000