09126: Jordbruksbedrifter med personleg brukar, etter landbruksutdanning til brukar og ektefelle/sambuar (K) 1999 - 2010
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 512 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
28.11.2011
Kontakt
Anne Snellingen Bye, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 377
asb@ssb.no

Geir Inge Gundersen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 378
gig@ssb.no

Måleenhet
Alle jordbruksbedrifter med personleg brukar:
bedrifter
Jordbruksbedrifter der brukar har landbruksutdanning:
bedrifter
Jordbruksbedrifter der brukar ikkje har landbruksutdanning:
bedrifter
Jordbruksbedrifter der ektefelle/sambuar til brukar har landbruksutdanning:
bedrifter
Jordbruksbedrifter der ektefelle/sambuar ikkje har landbruksutdanning:
bedrifter
Referansetid
Alle jordbruksbedrifter med personleg brukar:
31.07.
Jordbruksbedrifter der brukar har landbruksutdanning:
31.07.
Jordbruksbedrifter der brukar ikkje har landbruksutdanning:
31.07.
Jordbruksbedrifter der ektefelle/sambuar til brukar har landbruksutdanning:
31.07.
Jordbruksbedrifter der ektefelle/sambuar ikkje har landbruksutdanning:
31.07.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken