Folkehøgskolar (opphørt)

Til toppen

09113: Folkehøgskolar, kortkurs. Årselevar, etter kjønn, hovudemne og skolefylke (F) (avslutta serie) 2007 - 2011

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle fylker , Østfold fylkeskommune , Akershus fylkeskommune ,

Valgt 0 av totalt 23

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle , Språkfag , Estetiske fag og handverksfag ,

Valgt 0 av totalt 12

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

region

Svalbard

Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.