Barnevern

Til toppen

09079: Nye tilfeller av barn med barnevernstiltak i løpet av året, etter alder og kven som melde saka (avslutta serie) 2003 - 2012

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2003 , 2004 , 2005 ,

Valgt 1 av totalt 10

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Meldt i alt , Barnet sjølv , Mor/far/føresette ,

Valgt 0 av totalt 22

Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Saka kan vere meldt av fleire instansar. Summen av kven som har meldt saka er difor større enn barn i alt.