Statens vegvesen - StatRes (opphørt)

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

09067: StatRes. Statens vegvesen. Resultater (avslutta serie) 2010 - 2013

Dagfinn Sve, Statistisk sentralbyrå
+47 93 24 75 68
08.09.2014 10:00
Andel tunneler på riksveger med høydebegrensning lavere enn 4 meter (prosent):
prosent
Andel underganger på riksveger med høydebegrensning lavere enn 4 meter (prosent):
prosent
Andel km riksveger med tillatt aksellast på 10 tonn (prosent):
prosent
Andel km riksveger med dårlig eller svært dårlig dekketilstand (prosent:
prosent
Antall km riksveg som ble åpnet for trafikk siste år (km):
km
Antall km firefelts riksveg som ble åpnet for trafikk siste år (km):
km
Antall km nye kollektivfelt på riksveg (km):
km
Andel riksvegfergesamband som oppfyller mål om åpningstid (prosent):
prosent
Andel riksvegfergesamband som oppfyller mål om antall daglige avganger (prosent):
prosent
Andel riksvegfergesamband som oppfyller mål om antall biler som kommer med ønsket avgang (prosent):
prosent
Antall rasutsatte strekninger/punkter på riksvegnettet som ble utbedret siste år (punkter):
punkter
Antall km midtrekkverk som er bygd på to- og trefelts riksveger siste år (km):
km
Antall km forsterket midtoppmerking siste år (km):
km
Bosatte i områder utsatt for timemiddelkonsentrasjoner av NO2 over nasjonale mål fra riksvegtrafikk (personer):
personer
Antall bosatte i områder utsatt for døgnmiddelkonsentrasjoner av svevestøv (PM 10) over nasjonale mål fra riksvegtrafikk (personer):
personer
Støyplage fra riksvegtrafikk, endring i støyplageindeks (SPI):
spi
Antall dekar inngrep i eller i nærføring til nasjonalparker og landskapsvernområder på grunn av nyanlegg av riksveg (dekar):
dekar
Antall dekar inngrep i eller i nærføring til naturreservater på grunn av nyanlegg av riksveg (dekar):
dekar
Antall kulturminner som gikk tapt eller fikk redusert verdi på grunn av nyanlegg av riksveg (steder):
steder
Antall dekar kulturmiljø som gikk tapt eller fikk redusert verdi på grunn av nyanlegg av riksveg (dekar):
dekar
Antall dekar kulturlandskap som gikk tapt eller fikk redusert verdi på grunn av nyanlegg av riksveg (dekar):
dekar
Antall dekar dyrket jord omdisponert til transportformål på grunn av nyanlegg av riksveg (dekar):
dekar
Andel tunneler på riksveger med høydebegrensning lavere enn 4 meter (prosent):
31.12
Andel underganger på riksveger med høydebegrensning lavere enn 4 meter (prosent):
31.12
Andel km riksveger med tillatt aksellast på 10 tonn (prosent):
31.12
Andel km riksveger med dårlig eller svært dårlig dekketilstand (prosent:
31.12
Antall km riksveg som ble åpnet for trafikk siste år (km):
31.12
Antall km firefelts riksveg som ble åpnet for trafikk siste år (km):
31.12
Antall km nye kollektivfelt på riksveg (km):
31.12
Andel riksvegfergesamband som oppfyller mål om åpningstid (prosent):
31.12
Andel riksvegfergesamband som oppfyller mål om antall daglige avganger (prosent):
31.12
Andel riksvegfergesamband som oppfyller mål om antall biler som kommer med ønsket avgang (prosent):
31.12
Antall rasutsatte strekninger/punkter på riksvegnettet som ble utbedret siste år (punkter):
31.12
Antall km midtrekkverk som er bygd på to- og trefelts riksveger siste år (km):
31.12
Antall km forsterket midtoppmerking siste år (km):
31.12
Bosatte i områder utsatt for timemiddelkonsentrasjoner av NO2 over nasjonale mål fra riksvegtrafikk (personer):
31.12
Antall bosatte i områder utsatt for døgnmiddelkonsentrasjoner av svevestøv (PM 10) over nasjonale mål fra riksvegtrafikk (personer):
31.12
Støyplage fra riksvegtrafikk, endring i støyplageindeks (SPI):
31.12
Antall dekar inngrep i eller i nærføring til nasjonalparker og landskapsvernområder på grunn av nyanlegg av riksveg (dekar):
31.12
Antall dekar inngrep i eller i nærføring til naturreservater på grunn av nyanlegg av riksveg (dekar):
31.12
Antall kulturminner som gikk tapt eller fikk redusert verdi på grunn av nyanlegg av riksveg (steder):
31.12
Antall dekar kulturmiljø som gikk tapt eller fikk redusert verdi på grunn av nyanlegg av riksveg (dekar):
31.12
Antall dekar kulturlandskap som gikk tapt eller fikk redusert verdi på grunn av nyanlegg av riksveg (dekar):
31.12
Antall dekar dyrket jord omdisponert til transportformål på grunn av nyanlegg av riksveg (dekar):
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Andel tunneler på riksveger med høydebegrensning lavere enn 4 meter (prosent) , Andel underganger på riksveger med høydebegrensning lavere enn 4 meter (prosent) , Andel km riksveger med tillatt aksellast på 10 tonn (prosent) ,

Valgt 1 av totalt 22

Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000