Statens vegvesen - StatRes (opphørt)

Til toppen
09067: StatRes. Statens vegvesen. Resultater (avslutta serie) 2010 - 2013
Sist endret
08.09.2014
Kontakt
Dagfinn Sve, Statistisk sentralbyrå
+47 93 24 75 68
sda@ssb.no

Måleenhet
Andel tunneler på riksveger med høydebegrensning lavere enn 4 meter (prosent):
prosent
Andel underganger på riksveger med høydebegrensning lavere enn 4 meter (prosent):
prosent
Andel km riksveger med tillatt aksellast på 10 tonn (prosent):
prosent
Andel km riksveger med dårlig eller svært dårlig dekketilstand (prosent:
prosent
Antall km riksveg som ble åpnet for trafikk siste år (km):
km
Antall km firefelts riksveg som ble åpnet for trafikk siste år (km):
km
Antall km nye kollektivfelt på riksveg (km):
km
Andel riksvegfergesamband som oppfyller mål om åpningstid (prosent):
prosent
Andel riksvegfergesamband som oppfyller mål om antall daglige avganger (prosent):
prosent
Andel riksvegfergesamband som oppfyller mål om antall biler som kommer med ønsket avgang (prosent):
prosent
Antall rasutsatte strekninger/punkter på riksvegnettet som ble utbedret siste år (punkter):
punkter
Antall km midtrekkverk som er bygd på to- og trefelts riksveger siste år (km):
km
Antall km forsterket midtoppmerking siste år (km):
km
Bosatte i områder utsatt for timemiddelkonsentrasjoner av NO2 over nasjonale mål fra riksvegtrafikk (personer):
personer
Antall bosatte i områder utsatt for døgnmiddelkonsentrasjoner av svevestøv (PM 10) over nasjonale mål fra riksvegtrafikk (personer):
personer
Støyplage fra riksvegtrafikk, endring i støyplageindeks (SPI):
spi
Antall dekar inngrep i eller i nærføring til nasjonalparker og landskapsvernområder på grunn av nyanlegg av riksveg (dekar):
dekar
Antall dekar inngrep i eller i nærføring til naturreservater på grunn av nyanlegg av riksveg (dekar):
dekar
Antall kulturminner som gikk tapt eller fikk redusert verdi på grunn av nyanlegg av riksveg (steder):
steder
Antall dekar kulturmiljø som gikk tapt eller fikk redusert verdi på grunn av nyanlegg av riksveg (dekar):
dekar
Antall dekar kulturlandskap som gikk tapt eller fikk redusert verdi på grunn av nyanlegg av riksveg (dekar):
dekar
Antall dekar dyrket jord omdisponert til transportformål på grunn av nyanlegg av riksveg (dekar):
dekar
Referansetid
Andel tunneler på riksveger med høydebegrensning lavere enn 4 meter (prosent):
31.12
Andel underganger på riksveger med høydebegrensning lavere enn 4 meter (prosent):
31.12
Andel km riksveger med tillatt aksellast på 10 tonn (prosent):
31.12
Andel km riksveger med dårlig eller svært dårlig dekketilstand (prosent:
31.12
Antall km riksveg som ble åpnet for trafikk siste år (km):
31.12
Antall km firefelts riksveg som ble åpnet for trafikk siste år (km):
31.12
Antall km nye kollektivfelt på riksveg (km):
31.12
Andel riksvegfergesamband som oppfyller mål om åpningstid (prosent):
31.12
Andel riksvegfergesamband som oppfyller mål om antall daglige avganger (prosent):
31.12
Andel riksvegfergesamband som oppfyller mål om antall biler som kommer med ønsket avgang (prosent):
31.12
Antall rasutsatte strekninger/punkter på riksvegnettet som ble utbedret siste år (punkter):
31.12
Antall km midtrekkverk som er bygd på to- og trefelts riksveger siste år (km):
31.12
Antall km forsterket midtoppmerking siste år (km):
31.12
Bosatte i områder utsatt for timemiddelkonsentrasjoner av NO2 over nasjonale mål fra riksvegtrafikk (personer):
31.12
Antall bosatte i områder utsatt for døgnmiddelkonsentrasjoner av svevestøv (PM 10) over nasjonale mål fra riksvegtrafikk (personer):
31.12
Støyplage fra riksvegtrafikk, endring i støyplageindeks (SPI):
31.12
Antall dekar inngrep i eller i nærføring til nasjonalparker og landskapsvernområder på grunn av nyanlegg av riksveg (dekar):
31.12
Antall dekar inngrep i eller i nærføring til naturreservater på grunn av nyanlegg av riksveg (dekar):
31.12
Antall kulturminner som gikk tapt eller fikk redusert verdi på grunn av nyanlegg av riksveg (steder):
31.12
Antall dekar kulturmiljø som gikk tapt eller fikk redusert verdi på grunn av nyanlegg av riksveg (dekar):
31.12
Antall dekar kulturlandskap som gikk tapt eller fikk redusert verdi på grunn av nyanlegg av riksveg (dekar):
31.12
Antall dekar dyrket jord omdisponert til transportformål på grunn av nyanlegg av riksveg (dekar):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 22 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 4 Valgte 1

region

Totalt 6 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken