Statens vegvesen - StatRes (opphørt)

Til toppen

09067: StatRes. Statens vegvesen. Resultater (avslutta serie) 2010 - 2013

statistikkvariabel

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Andel tunneler på riksveger med høydebegrensning lavere enn 4 meter (prosent) , Andel underganger på riksveger med høydebegrensning lavere enn 4 meter (prosent) , Andel km riksveger med tillatt aksellast på 10 tonn (prosent) ,

Valgt 1 av totalt 22

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 4

region


Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken